Belastende sommerundervisning

Sommerundervisningen ved SV- og MN-fakultetet er fremdeles, fire år etter tilbudet startet opp, en prøveordning. Dette er en belastende situasjon for studenter, undervisningspersonalet og studieadministrasjonen ved NTNU.

I en fireårsperiode har SV- og MN-fakultetet sommerundervist en del emner for sine studenter. Den intensive undervisningen har vært et prøveprosjekt fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som ble avsluttet i fjor.

Ettersom MN- og SV-fak. sine erfaringer med sommerundervisningen jevnt over har vært positive, ønsker de å få fortsette sommerundervisningen, og da som en fast ordning med tilstrekkelige bevilgninger.

Først i april i år fikk de tilsagn om en ny runde med sommerundervisning - igjen som en prøveordning.

- En slik usikkerhet rundt sommerundervisningstilbudet har gjort det vanskelig for studentene å planlegge sin studieprogresjon. Svaret fra KUF kom 18. april i år, en drøy uke før påmeldningsfristen for sommerundervisning utløp, forteller seksjonsleder Per Stene ved SV-fakultetet.

Studiekonsulent Jørgen Midtlyng ved MN-fak. mener at en permanent ordning ville fått langt større oppslutning, fordi den ville kunne planlegges bedre og kunngjøres langt tidligere.

- En ikke-permanent ordning medfører også en belastning for undervisningspersonalet og for studieadministrasjonen.

Løser kapasitetsproblemer

Hensikten med sommerundervisningen fra KUF sin side er å øke gjennomstrømningen ved universitetet, slik at studenter har anledning til å ta mer enn 20 vekttall i året. - I tillegg gir dette universitetet en god mulighet til å løsne på flaskehalser ved å velge adgangsbegrensede emner til sommerundervisningen, emner som krever undervisning på PC-saler og i laboratorier, sier Stene.

Jevnt over et godt tiltak

- Biologi- og biokjemiemnene har vi god erfaring med, forteller Midtlyng.

- De fleste som fikk plass fullførte kursene. I matte- og tildels kjemiemnene har gjennomføringsprosenten imidlertid vært varierende. Dette kan ha sammenheng med at emnetilbudet ikke har stemt godt nok overens med behovet blant studentene.

Inntil i år har Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap hatt "samfunnsvitenskapelig forskningsmetode" (SOS 02) som eneste sommertilbud.

Stene ved SV-fakultetet er godt fornøyd med resultatene ved dette emnet hvor strykprosenten i fjor lå på 2,6%.

I år har instituttet utvidet med hovedfagsemnene "multivariat analyse" (SOS 31) og "intervjumetoder" (SOS 32), sistnevnte er sterk adgangsbegrenset pga. videobruk i undervisningen.

MN-fakultetet gir sommerundervisning i 11 delemner innen biologi, matematikk, kjemi og statistikk. NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:10:18:59 1996-06-26