P-plasser blir borte

Mange som har vært vant til å parkere nært arbeidsplassen sin på Gløshaugen må nå belage seg på en ny virkelighet.

Til sammen 189 parkeringsplasser vil forsvinne i forbindelse med byggeaktiviteten på Gløshaugen. Av disse er omlag 130 regulerte (reserverte) plasser. De tapte plassene skal erstattes ved å omregulere parkeringsplasser i Vollabakken og å oppruste Hesthagen. Til sammen vil dette gi 400 reserverte parkeringsplasser.

De nye plassene vil ikke erstatte behovet for absolutt nærparkering. Teknisk avdeling legger imidlertid vekt på at samtlige ligger innenfor fem minutters gangavstand fra sentrale bygninger på Gløshaugen.

Videre opplyses at ansatte og studenter som ikke kommer innenfor kriteriene for reserverte parkeringsplasser, heretter vil bli henvist til parkering i Sydområdet, hvor det i dag er en betydelig reserve i ledige parkeringsplasser.

Parkeringstillatelse vil fortsatt bli gitt etter vurdering av den enkeltes behov. I rekkefølge vil det bli tatt hensyn til tjenestekjøring, helseproblemer og sosiale forhold. Øvrige ansatte og studenter som bor mer enn fem km fra Gløshaugen blir tildelt grønne oblater, som gjelder for de mer perifere P-plassene.

Firmaer med faste serviceoppdrag i miljøet er tildelt ca 300 generelle parkeringstillatelser. Denne ordningen har vist seg å fungere godt ved kortvarige besøk. Andre besøkende er henvist til et antall korttids-parkeringsplasser, eller til å be om en såkalt dagseddel i Informasjonen i Hovedbygningen.

Disse P-plassene blir borte:

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:46:06 1996-06-25