Studenter blir PBL-veiledere

Fra høsten skal viderekomne studenter settes inn som PBL-veiledere ved Det medisinske fakultet. Hver veileder skal arbeide sammen med en vitenskapelig ansatt, som ivaretar det faglige ansvaret for undervisningen. Formålet med den nye ordningen er i første rekke å lette arbeidspresset på vitenskapelige ansatte. Tiltak i den retning er spesielt viktig i høst, da fakultetet venter på flere nyansettelser i forbindelse med at studenttallet blir utvidet.

Selv om studentene ikke har like mye fagkunnskap som de vitenskapelige ansatte, så har de gjennom eget PBL-arbeid fått mye erfaring i problembasert læring som pedagogisk metode. De har også fått oppleve hvordan forskjellige veilederstiler fungerer og ikke fungerer. Studenter som tar på seg veilederoppgaver får en unik anledning til å repetere gammelt pensum og verdifull trening i formidling, samtidig som de samler nye erfaringer ved å oppleve læreprosessen fra en annen side.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:07:00:15 1996-06-26