Siste nummer

I samsvar med Kollegiets vedtak 19. juni er dette siste utgave Dagens Universitet. Informasjonsavdelingen vil ikke gi ut noen avis resten av sommeren, men starter på ny frisk igjen til høsten. For å slippe å sitte igjen med overliggende stoff har dagens avis flere sider enn vanlig. Neste mulighet for å få trykket interne annonser og kunngjøringer blir etter 1. september.

Vår elektroniske oppslagstavle Nettopp er operativ hele sommeren.

Redaksjonen takker for seg og ønsker alle våre lesere en riktig god sommer.

Synnøve Ressem

Studieplaner på nettet

I samarbeid mellom Studieavdelingen og ITEA er studieplanen for Dr.ing.studiet 1996-97 og Siv.ing./Siv.ark-studiet 1996-97 nå lagt ut på nettet. Studieplanene ligger på NTNUs hjemmeside under "Studieinformasjon".

Hacker-etterforskning igang

For noen måneder siden oppdaget ansatte ved Inst. for informatikk nettverksinnbrudd på instituttets datamaskiner på Lade. Blant annet hadde hackerne tjuvkopiert lisensert programvare og lagt programvaren ut på nettet - tilgjengelig for alle.

Politiet har flere mistenkte i saken. Disse vil bli avhørt i løp av juni, informerer politioverkonstabel Tryggve Duun ved Trondheim Politikammer.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:56:16 1996-06-25