Dekanvalget

Professor Arne Bredesen ved Inst. for klima og kuldeteknikk er nyvalgt dekanus ved Fak. for maskinteknikk. Professor Marvin Rausand ved Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk ble prodekanus.

Professor Anders Endal ved Inst. for marin prosjektering ble valgt til dekanus ved Fak. for marin teknikk. Professor Odd Faltinsen ved Inst. for marin hydrodynamikk ble prodekanus.

Professor Hans H. Faanes ved Inst. for teknisk kybernetikk en ny dekanus ved Fak. for elektroteknikk og telekommunikasjon. Prodekanus skal velges 2. juli.

Professor Torbjørn Skramstad ved Inst. for informatikk er valgt som prodekanus ved Fak. for fysikk, informatikk og matematikk.

Gjenoppbygging av Bosnia

Kommunal- og arbeidsdepartementet har bevilget kr 1.366.000 kroner for å gjennomføre første fase av Program for NTNUs deltakelse i gjenoppbygging av Bosnia - Herzegovina. Programmet er utarbeidet ved Inst. for bygningsteknologi og Inst. for by- og regionplanlegging og er et etterutdanningstilbud til bosniske flyktninger i Norge. Utgangspunktet er at det finnes mellom 200 og 300 bosniske flyktninger i Norge som har stor faglig kompetanse innen planlegging.

Les mer om programmet på s. 13.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:52:50 1996-06-25