For få jenter velger realfag i videregående skole

For få jenter velger de nødvendige realfag på videregående skole som kvalifiserer for opptak ved Gløshaugen.

For å kunne søke om opptak til sivilingeniør- eller sivilarkitektstudiet kreves 3MX, 2FY, samt enten 3FY, 3KJ, 3BI eller en kombinasjon av emnene innen informasjonskunnskap fra videregående skole.


Ca. én av fire sivilingeniør- og sivilarkitektstudenter er kvinner.
FOTO: KJETIL JAKOBSEN

- Få jenter velger disse fagene i den videregående skolen, derfor er det utfra dagens situasjon vanskelig å øke jenteandelen i særlig grad, sier seksjonsleder Lone Slettbakk Ramstad ved Studieavdelingen. I dag er i underkant av hver fjerde siv.ing.student kvinne.

- Matte og fysikk er i dag "guttefag" i den videregående skolen. Det er imidlertid en tendens at både gutter og jenter velger bort realfagene. Dette er også et faresignal for den generelle rekrutteringen til sivilingeniørstudiet, mener Ramstad og legger til at på grunn av synkende fødselskull på 70- og 80-tallet vil antall potensielle søkere til høyere utdanning også minke fram til år 2002.

Rekrutteringsarbeid

Situasjonen med lav kvinnerekruttering er ikke ny for Studieavdelingen. De har jobbet aktivt i mange år for å øke kvinneandelen på sivilingeniørstudiet, som med unntak av kjemi, er gjennomgående mannsdominert.

- Vi har jobbet med å få flere kvinner til å søke sivilingeniørstudiet, og for å få flere kvinner til å takke ja til studieplassen, sier Ramstad. - Det er faktisk slik at flere kvinner enn menn takker nei til tilbudet om plass.

- Vi har for eksempel arrangert jentedag for de fakulteter som har lavest jenteandel, med klare positive resultater. Langt flere av jentene som deltok på arrangementet takket ja.

- Sammen med tilbudet om studieplass får kvinnelige søkere vedlagt et personlig brev, skrevet av en jente som studerer ved samme fakultet søkeren fikk tilbud om plass ved, sier Ramstad som presiserer at det er viktig at jentene har kvinnelige rollemodeller.

En viktig del av rekrutteringsarbeidet foregår også blant annet i den videregående skole, ved at studenter ved sivilingeniørstudiet informerer om studiet ved å holde foredrag og vise video.

20 % flere søker teknologistudiene i år

Søkningen til sivilingiør- og sivilarkitektstudiet har i rene tall økt med 20 % siden i fjor.

- Vi er glad for at så mange ønsker å studere ved NTNU, sier Ramstad.

- En forklaring på at 900 flere har søkt Gløshaugen kan være at det kan være et utslag av vellykket rekrutteringsarbeid. En annen mulig forklaring kan være at NTNU har blitt mer synlig ettersom man under "Samordna opptak" har felles søknadsskjema.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:27:05 1996-06-25