Graffiti på Nidarosdomen

Omlag 40 inskripsjoner, både runer og latinske bokstaver, er funnet på Nidarosdomens vegger, innvendig og utvendig.

- Mange av inskripsjonene er rett og slett graffiti, forteller runeforsker og professor i norrøn filologi Jan Ragnar Hagland.

- Folk har til alle tider hatt trang til å skrive navnet sitt på vegger. Andre inskripsjonsfunn har et visst tekstlig innhold som kan gi oss et historisk gløtt inn i fortida. Funnene stammer hovedsaklig fra 1200-tallet.


HISTORISK GLØTT INN I FORTIDA: Alle latinske inskripsjoner og runefunn blir registrert i Runearkivet i Oslo. Leder for Runearkivet, James Knirk, registrerer her en inskripsjon professor Jan Ragnar Hagland ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap har funnet på Nidarosdomens sørvegg. Lysflekken på veggen er en refleksjon fra et speil Knirk har plassert i riktig vinkel for å belyse inskripsjonen under fotograferingen.
FOTO: NINA E. TVETER

Alle inskripsjonsfunn i Norge registreres i det sentrale Runearkivet ved Oldsaksamlingen i Oslo. Registreringsarbeidet utføres blant annet av professor James Knirk, som for litt siden besøkte Nidarosdomen for å fotografere en inskripsjon Hagland fant på Domens sørvegg for et par år siden.

De nyoppdagede innskripsjonene vil forøvrig bli publisert i et nytt bind i serien "Norges innskrifter med de yngre runer". Bindet planlegges ferdig i 1997, og vil inneholde to upubliserte inskripsjonsfunn fra Nidarosdomen, fire fra Erkebispegården og ca. 120 inskripsjoner som er blitt avdekket hovedsaklig under utgravningene av Folkebibliotekstomta i Trondheim.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:48:44 1996-06-25