Åpen dag ved botanisk hage

For første gang arrangerer Ringve botaniske hage åpen dag i den hektiske sommersesongen. Dagen er søndag 30. juni og er et tiltak for å styrke den utadrettede virksomheten ved anlegget.


Amanuensis Arne Røsvik og leder for formidlingsseksjonen Solveig Bjørkøy ønsker både NTNU-ansatte og den øvrige bybefolkningen velkommen til en opplevelsesrik dag i Ringve botaniske hage søndag 30. juni.

I et samarbeid mellom formidlingsseksjonen ved VM og den faste staben ved Ringve botaniske hage planlegges en rekke tiltak for å øke publikumsinteressen for den botaniske hagen. Nylig var representanter for skolene ved fire bydistrikt invitert til omvisning og idéutveksling om hvordan de kan dra nytte av botanisk hage i undervisningen. Videre arbeides det med å forbedre skiltingen for å gjøre hagen lettere tilgjengelig for botanikkinteresserte på alle nivåer.


Den rike floraen er for en stor del resultat av et mangeårig samarbeid mellom botaniske hager over hele verden.
ALLE FOTOS: SYNNØVE RESSEM

Den 140 mål store hagen med over 4.000 forskjellige plantearter har bare fire fast ansatte. Herav er tre gartnere og én vitenskapelig ansatt, amanuensis Arne Røsvik. Røsvik forteller at NTNU-organiseringen har medført visse forandringer for botanisk hage. Men det har ikke vært dramatiske endringer som har fått konsekvenser for den daglige driften. Røsvik er imidlertid bekymret over at budsjettnedskjæringer skal ramme driften på lenger sikt.


Hagen inneholder omlag 4000 forskjellige arter. Noen av dem er så sjeldne at de er nærmest uerstattelige.

Den botaniske hagen hevder seg forøvrig godt i NTNU-intensjonen om flerfaglig undervisning og forskning. I tillegg til å gi botanikkstudentene adgang til undervisning i en rik og variert plantesamling brukes hagen til å dyrke fram planter for forsøksvirksomhet innen flere fagområder. Botanisk hage bidrar også med fagkunnskap til hagelag og fagskoler.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:06:59:19 1996-06-26