1000 års musikktradisjon

Tusen års musikktradisjon i Trondheim var tema for et hovedfagskurs i musikkhistorie på Dragvoll i høst. Nå bearbeides undervisningsmaterialet til ei bok som skal utgis i forbindelse med Tusenårsjubileet.

Forfatterne er professor Ola Kai Ledang og amanuensene Nikolai Paulsen og Kjell Oversand ved Musikkvitenskapelig institutt. Boka forteller en spennende historie om musikkens skiftende kår i Trondheim fra vikingtida til våre dager. I middelalderen ble Nidaros et europeisk kultursenter, gjennom kristendommens framvekst og Hellige Olav. Da fikk vi den gregorianske sangen, som er den eldste skriftlige musikkdokumentasjon vi har i Norge.

Gjennom kirkesangen fikk vi del i den felles europeiske musikken som ble grunnlaget for det moderne musikklivet. Etter reformasjonen ble byen vår redusert fra kultursentrum til provinsby og fra å være kulturspreder til mottaker av musikk, for det meste fra København. Under det økonomiske oppsvinget på 1700-tallet og fremveksten av de rike kjøpmannshusene blir det igjen fart på byens musikkliv. Ikke minst takket være at en av datidens betydeligste musikere i Norden, Johan Daniel Berlin fra Preussen, ble ansatt som statsmusikant og organist i Nidarosdomen. Berlin bidro til at kunstmusikken utvikles i borgerskapet. På 1800-tallet fortsetter denne tradisjonen med musikkdynastiet Lindeman, som hadde nær tilknytning til byen vår samt en rekke andre komponister og utøvere. På 1900-tallet ble Olavsjubileet i 1930 en kirkemusikalsk mobilisering, mens etterkrigstida er preget av større mangfold og globalisering av musikklivet. Trondheim har rike tradisjoner både i import og eksport av musikk og musikere. Den historiske oversikten gjør det lettere å skjønne hvorfor vi i Trondheim i dag har et sterkt og blomstrende musikkliv, både blant profesjonelle og amatører.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:22:59:00 1996-06-16