Skriket på data

20.000 kunstverk er iferd med å bli katalogisert på CD-rom for å benyttes i undervisning. Oppbyggingen av bildearkivet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Høgskolen på Lillehammer, Det norske institutt i Roma og NTNU.


"Skriket" av Edvard Munch er et av de 20.000 undervisningsbildene som vil være tilgjengelig på CD-rom etter nyttår. Denne versjonen av "Skriket" ble malt i 1893 og finnes i Nasjonalgalleriets samling i Oslo.

Etter nyttår kan kunsthistorieforelesere ved Universitetet i Oslo, Høgskolen på Lillehammer, Det norske institutt i Roma og NTNU benytte bildearkiv på CD-rom i undervisningen. 20.000 lysbilder av malerier, skulpturer og bygninger skal i løpet av året katalogiseres i denne databasen. Undervisningsbildene skal også registreres med blant annet kunstnernavn, tittel, kunstverktype, materialteknikk og hvor kunstverkene befinner seg i verden. Registreringen av disse opplysningene utføres av førstekonsulent Svein Henrik Pedersen ved Institutt for kunst- og medievitenskap, tidligere Institutt for drama, film og teater.

- Selv om det er en kostbar grunnlagsinvestering og en enorm jobb å utarbeide et slik arkiv, har en slik database stor anvendelse, mener Pedersen. Så langt har kunsthistorieforeleserne benyttet lysbilder i undervisningen.

- Digitale bilder på CD-rom har i motsetning til lysbilder fordelene at de har ubegrenset holdbarhet og kan kopieres i et ubegrenset antall. Dessuten er det enklere å holde orden i digitale bildearkiver, sier Pedersen som siden juli i fjor har jobbet med utarbeidelsen av databasen sammen med de andre partnerne i prosjektet. Selve innscanningen av lysbildene foretas av et firma i Stockholm.

- Bildearkivet er i første rekke tiltenkt undervisningsformål, forteller Pedersen, men ser ikke bort i fra at det kan bli aktuelt å legge arkivet ut på nettet på sikt, slik at studenter, og især hovedfagsstudenter kan få tilgang til arkivet.

Å få opprettet et bildearkiv til undervisningsformål var en forutsetning Institutt for kunst- og medievitenskap satte for å kunne starte opp kunsthistoriefaget i Trondheim - som etter alt å dømme er igang fra nyttår.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:22:57:44 1996-06-16