Skifter beite

Arne Asphjell ved Internasjonal seksjon realiserer en gammel drøm denne sommeren: Fra mandag 17. juni og én måned framover skal han arbeide som journalist i lokalavisa Sør-Trøndelag på Orkanger. Her skal han samlet erfaringer som han håper kan komme til nytte i profileringsarbeidet av NTNU. I forbindelse med etableringen av NTNU har det ofte blitt gjentatt at kontakten mellom universitetet og samfunnet må styrkes.

- En lokalavisredaksjon er det beste lærestedet jeg kan tenke meg i det å skape kontakt med grasrota, sier Asphjell, som gleder seg til den nye utfordringen. Asphjell har forøvrig mange års erfaring som skribent i bl.a. Teknisk Ukeblad.


Arne Asphjell ved Internasjonal seksjon tar pause fra NTNU og satser på lokalavisjournalistikken denne sommeren.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:23:08:56 1996-06-16