Jubilanter

50 år
Anne-Lise Ustad, avdelingsingeniør ved Seksjon for fysiologi og biomedisinsk teknikk, den 16. juni.
Ivar Østerlie, Fakultetsdirektør ved Det historisk-filosofiske fakultet, den 17. juni.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:23:12:50 1996-06-16