Dekanvalget

Professor Bjørn Hafskjold ved Inst. for fysikalsk kjemi er valgt som dekanus ved det nye Fak. for kjemi og biologi. Professor Yngve Espmark fra Zoologisk inst. er valgt som prodekanus.

Professor Eivind Hiis Hauge ved Inst. for fysikk er valgt som dekanus ved det nye Fak. for fysikk, informatikk og matematikk. Prodekanus velges ved urnevalg onsdag 12. juni.

Professor Harald Høyem ved Inst. for byggekunst er valgt som dekanus ved det nye Fak. for arkitektur, plan og kunst. Grafiker Ove Stokstad ved Kunstakademiet er valgt som prodekanus.

Professor Eivind Bratteland ved Inst. for konstruksjonsteknikk er valgt som dekanus ved Fak. for bygg- og miljøteknikk. Prodekanus er professor Wolfgang Schilling ved Inst. for vassbygging.

Professor Einar Broch ved Inst. for geologi og bergteknikk er valgt som dekanus ved Fak. for geofag og petroleumsteknologi. Prodekanus er førstemanuensis Ole Bernt Lile ved Inst. for petroleumsteknologi.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:22:59:55 1996-06-16