Ny brosjyre og lysark-serie om NTNU

En ny utgave av brosjyren "NTNU er her" er nå utgitt av Informasjonsavdelingen. Brosjyren er oppdatert med nye fakultetsnavn, hilsen fra ny rektor og er ellers kraftig omarbeidet i forhold til den første utgaven som kom i januar. Brosjyren er på 28 sider og er utgitt i tre versjoner; bokmål, nynorsk og engelsk. Brosjyren blir distribuert i et mindre antall til samtlige fakulteter, institutter og andre enheter i disse dager. Enheter som trenger et større opplag kan henvende seg direkte til info.avdelingen.

Tidlig i neste uke er også en ny lysark-serie om NTNU tilgjengelig for utlån fra informasjonsavdelingen. "NTNU i ord og tall" inneholder 49 lysark. Serien finnes også i en engelsk versjon, "NTNU in words and figures". Transparentene gir et overblikk i stikkords-form over det meste av aktiviteten i det nye NTNU.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:23:00:36 1996-06-16