Kommandør av St. Olav

Vår fargerike professor emeritus Jens Glad Balchen ble hedret med Kommandørkorset av St. Olavs Orden under en tilstelning i Rådssalen 6. juni.


Professor emeritus Jens Glad Balchen er utnevnt til Kommandør av St. Olav

Ordenen ble tildelt av ass. fylkesmann Roald Eriksen. Utnevnelsen ble foreslått av Inst. for teknisk kybernetikk. I begrunnelsen ble det lagt vekt på alt han har bidratt med innen forskning, undervisning, vitenskapsformidling og produktutvikling i sitt mangeårige virke ved NTH, og hva han fortsatt utretter som professor emeritus ved NTNU.

Balchen ble utdannet ved Inst. for sterkstrøm i 1949. Hans faglærer var forøvrig professor Haakon Faanes, far til nåværende dekanus ved Fak.for elektroteknikk og telekommunikasjon og professor ved Inst.for elkraftteknikk, Hans Haakon Faanes.

Balchen grunnla i sin tid Inst. for teknisk kybernetikk og har en vesentlig del av æren for at instituttet har blitt et av de største og mest betydningsfulle innen teknologiutdanningen. Videre nevnes at han har vært engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale komiteer, styrer og råd. Dette arbeidet er honorert med flere ærestitler.

Kurs i internasjonalisering

Et 30-talls representanter fra landets universiteter og høgskoler deltok på et kurs i administrasjon av internasjonale mobilitetsprogram ved NTNU forrige uke. Kurset ble ledet av Stewart Clark ved Internasjonal seksjon. Blant temaene som ble tatt opp var strategiske mål innen internasjonalisering, norskkurs for utvekslingsstudenter, EUs utdannings- og forskningsprogrammer og samarbeid med Norden og Øst-Europa.

Kvinnelige eksperter

56 norske kvinner med høy kompetanse innen naturvitenskap og teknologi er med i en ny europeisk håndbok over kvinnelige eksperter innen naturvitenskapelig forskning, ingeniørfag og teknologi. Totalt omfatter katalogen 1 347 europeiske kvinner i 14 land. Boka lanseres i Norge 23. mai av Witec Norway. Nasjonal koordinator for Witec Norway er Cathrine Hole, Studieavdelingen NTNU.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:23:12:06 1996-06-16