Pris for fremragende forskning

AV KNUT BAKKEN

Prisen for fremragende forskning i 1995 fra SINTEF-Gruppens belønningsfond er tildelt seniorforsker John M. Drugli, SINTEF Materialteknologi.


Seniorforsker John M. Drugli, SINTEF Materialteknologi.
FOTO: JENS SØRAA

Belønningen (Kr 10 000) tildeles for utvikling av korrosjonsbeskyttelsesmetoden Motstandskontrollert katodisk vern.

Kandidaten har utviklet en metode som gjør det mulig å bruke katodisk korrosjonsvern med offeranoder på nye områder. Metoden går ut på at offeranoden kobles til det materialet som skal beskyttes gjennom en elektrisk motstand. Ved riktig valg av motstand oppnås betydelig økt levetid av offeranodene med samme grad av beskyttelse. Dette muliggjør bruk av metoden på konstruksjoner hvor andre metoder ga meget høye vedlikeholdskostnader ved bytte av offeranoder, eller førte til valg av kostbare korrosjonsbestandige materialer. Metoden er patentert og kommersialisert, og den er med stort hell tatt i bruk på plattformer offshore.

Kandidaten har på en utmerket måte frembrakt en genialt enkel løsning på et viktig problem, gjennom dyp korrosjonsteoretisk viten og sterk interesse for praktiske løsninger.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:44:51 1996-06-06