Mer genteknologi i medisinen:

Barnløse får kjønnshormoner fra hamsterceller

Ingen genmanipulerte matvarer er på markedet i Norge ennå, men medisinen har kommet et skritt lengre. Blant annet skal Kvinneklinikken ved Regionsykehuset i løpet av året ta i bruk hormoner produsert av genmanipulerte hamsterceller.

AV BENTE HAARSTAD

Både kvinner og menn som skal til prøverørsbefruktning kan gis kjønnshormoner som øker befruktningsevnen. Det er imidlertid hovedsakelig kvinner som får slik behandling, og til nå har preparatene blitt til ved naturmetoden. Det vil si en oppkonsentrering av naturlige hormoner utvinnet av kvinneurin. Nå skal genteknologien imidlertid erstatte "kvinnefabrikkene".

Kjønnshormoner fra genmanipulerte hamsterceller skal hjelpe barnløse til et lykkelig resultat.
FOTO: ATLE KJÆRVIK

Hamsterceller

Celler fra eggstokkene til den lille gnageren hamster har blitt forandret ved hjelp av fremmede aminosyrer. Levende celler, som ikke lenger befinner seg inne i dyret, men i svære tanker, kan så produsere hormoner. Således bidrar dyreverdenen til å øke menneskets fruktbarhet.

- Ved hjelp av genteknologien blir hormonene renere og mer virkningsfulle. De gir også lite bivirkninger, og kan sansynligvis produseres mye billigere, sier overlege Jarl A. Kahn ved Regionsykehusets enhet for barnløse.

Genteknologien som anvendes for å fremstille kjønnshormonene er forsåvidt ikke ny. Teknikken brukes både til å fremstille veksthormoner til behandling av mennesker, og til produksjon av insulin. Nå får den altså enda et bruksområde, og forskerne i Trondheim har utført en studie med disse nye hormonene som har falt meget heldig ut. På bakgrunn av disse store studiene kommer et preparat på markedet, og det vil sansynligvis være enerådende om noen år, forteller Kahn som for tiden er ved fertilitetsklinikken Ciconia i Danmark.

Utprøves

Hverken det naturlige hormonet, eller den genmanipulerte varianten blir fremstilt i Norge, men legene i Trondheim skal sammen med forskere i andre land være med på utprøvingen av det nye preparatet.

Kreftundersøkelse

Samtidig pågår det et forskningsprosjekt i Trondheim som undersøker om slike hormoner kan gi økt forekomst av eggstokkreft hos kvinner. Flere fagmiljøer deltar, men foreløpig er resultatene negative.

- Noen forskere i USA mente for noen år siden å se en sammenheng mellom bruk av goandotropiner, som disse hormonene heter, og ovariekreft. Vi kan ikke se noen slik sammenheng, men vi kan ikke la være å undersøke, sier Kahn som sammen med kollegaer har testet hormonene på rotter. Dyreforsøkene er avsluttet, men ikke analysene.

- Vi teller krefttilfeller, men Norge er for lite i en slik sammenheng, så vi samarbeider med et nordisk fagmiljø. Gruppen vi behandler er unge, så en må vente kanskje i 20 år for å se om kreften utvikler seg. Disse undersøkelsene er altså ikke gjort i en håndvending, men det er ingen grunn til å engste seg. Hormonene er en veldig viktig del av vår behandling, og vi har registrert alle pasienter siden 1993. Såvidt jeg vet har ikke noen utviklet gynekologiske kreftformer, sier Kahn.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:33:23 1996-06-10