Studenter i praktisk arbeid

Fakultet for maskinteknikk arrangerer for første gang et praksiskurs for førsteårsstudenter ved maskin. Tiltaket er kommet til for å dekke opp manglende praksismuligheter i industrien.


Kurset gir praksis det er vanskelig for kvinner å få ute i industrien, mener førsteårsstudent Siri Heggelund ved Fakultet for maskinteknikk.
FOTO: KJETIL JAKOBSEN

Før diplomarbeidet kan sette igang, skal Gløs-studentene ha samlet seg minst 20 uker relevant praksis. For studenter ved enkelte fakultet er det svært vanskelig å fylle dette kravet.

For å avhjelpe situasjonen har Fakultet for maskinteknikk satt sammen et kurstilbud for sine førsteårsstudenter. Kurset er komprimert til to uker, men gir maskinstudentene uttelling for seks uker.

- Vi mener dette skreddersydde kurset gir studentene veldig god praksis, sier Ingard Graneggen, overingeniør ved Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk som understreker at mange studenter sliter hardt for å få seg praksis i arbeidslivet. - Det er også varierende hvor mye utplasserte studenter i industrien får prøve seg på relevante oppgaver. I ekstreme tilfeller har studenter blitt satt til å koste golv hele sommeren.

- På dette kurset lærer studentene blant annet å frese hammerhoder og å dreie dor og maleskraper. De gjennomgår en del timer med sveising og støping og lærer seg litt mekking, forklarer Graneggen. - Vi har kjøpt inn gamle bilmotorer til dette formål, men studentene kan også mekke på egne motorsykler.

Kurset har plass til ca. 80 studenter, omlag halvparten av førsteårsstudentene ved Fakultetet. Resten av studentene har ordnet seg sommerpraksis i industribedrifter på egenhånd.

- Grensen for antall mulige kursdeltagere settes av maskinparken, forteller Graneggen. - Alt tilgjengelig utstyr er i bruk under kurset. Også alt vi har av tilgjengelig verksted- og laboratoriepersonell stiller opp som veiledere for studentene.

NET

Artig kurs og nyttig praksis

Bak en av dreibenkene står førsteårsstudent Siri Heggelund godt beskyttet av kraftige briller som minner om gamle veteranmotorsykkelbriller fra før krigen.

Siri er god fornøyd med kurset.

- Her får vi vite mer om hva vi kan bruke de forskjellige teoriene til. Ikke minst gir dette kurset praksis det er veldig vanskelig for kvinner å få ute i industrien, understreker hun. Dessuten får vi anledning til å lage mange morsomme gjenstander, for eksempel å støype steikepanner, smiler Siri som etter å ha avsluttet kurset setter kursen for sommerjobb i Hydro i hennes egen hjembygd Høyanger.

Øystein Skiri som holder på å lære seg sveising, synes kurset er artig og lærerikt. Han mener det er nyttig å forstå hva som egentlig foregår "på golvet" når man senere skal jobbe som sivilingeniør. I tillegg setter han pris på å få godkjent toukers kurset som seks uker praksis.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:19:23 1996-06-06