Nye fakultets direktører

Universitetsdirektøren vil tilsette Per Eivind Kjøl som direktør ved Fak. for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Etter samråd med departementet vil direktørstillingene ved Fak. for kjemi og biologi og Fak. for fysikk, informatikk og matematikk bli lyst ledige. Søkere til disse stillingene var fakultetsdirektør ved Fak. for kjemi og kjemisk teknologi Geir Walsø, fakultetsdirektør ved Matematisk-naturvitenskapelige fak. Anne-Marie Hogstad og fakultetsdirektør ved Fak. for fysikk og matematikk, Ester K. Hasle. Begrunnelsen for å lyse ut stillingene, er at endringene ved fakultetene er for store til at noen av kandidatene har rett eller plikt til å bli tilsatt.

Universitetsdirektøren fremhever at vurderingen er gjort ved skjønn og under tvil. Departementet har siste ord i saken og vil også avgjøre om stillingene skal lyses ut eksternt eller internt.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:15:31 1996-06-06