NATO-møte ved NTNU

AGARD, som er NATOs rådgivende organ innen luft- og romfart på strømningssiden, hadde symposium ved NTNU 20. - 24. mai. Arrangør var professor Helge Nørstrud ved Inst. for mekanikk, termo- og fluiddynamikk og symposiet ble åpnet av rektor Emil Spjøtvoll. Nørstrud er en av Norges tre representanter i AGARDs panel for fluiddynamikk og har vært medlem siden 1978. Han forteller at rådet har 65 medlemmer og at samtlige NATO-land er representert. Rådet møtes to ganger i året og var også samlet ved NTH i 1982. Temaet for symposiet denne gangen var analyser av virveldannelser bak løftende legemer. Av problemene som ble drøftet var hvordan strømninger fra store fly skapte vansker for mindre fly som kom bak. Problemstillingen har interesse for både den sivile og militære luftfarten. F.eks. har intensiteten av virvelstrømninger betydning for hvor mye tid som må brukes mellom hver landing. Professor Nørstruds bidrag til symposiet var en utgreing av de spesielle vind- og landingsforholdene på Værnes.

SR


NATOs panel for fluiddynamikk, AGARD, møttes ved NTNU 20.-24. mai.
FOTO: JENS SØRAA

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:20:47 1996-06-06