Jubilanter

70 år
Erling Østerbø, førsteam. ved Inst. for termisk energi og vannkraft, den 8. juni.

65 år
Ragnhild Gilde, førstekonsulent ved Trøndelag Musikkonservatorium, den 12. juni.
Tove Stoeckert, sekretær ved Inst. for klima- og kuldeteknikk, den 12.juni.

60 år
Johan Fredrik Aarnes, professor ved Inst. for matematikk og statistikk, den 11. juni.

55 år
Astrid Marie Haarberg, sekretær ved Kunstakademiet i Trondheim, den 10. juni.

50 år
Tove Irene Rønning, førstesekretær ved Sosialantropologisk inst., den 7. juni.
Turid Halvorsen, renholdsbetjent, den 10. juni.
Steinar Sælid, professor II ved Inst for teknisk kybernetikk, den 10. juni.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:21:01:37 1996-06-06