Dragvollstudenter utplasseres i næringslivet

Diplomoppgave-studentene fra det økonomisk-administrative studiet på Dragvoll har fra høsten av mulighet til å bli utplassert i næringslivet og offentlige institusjoner.

En del private bedrifter og offentlige institusjoner har sagt seg villig til å være oppdragsgivere for diplomoppgavestudenter ved det økonomisk-administrative studiet på Dragvoll. Kontakten er besørget av studiekonsulentene Trond Einar Hagen og Ann Elisabeth Aune ved SV-fakultetet.

- Det er viktig for studentene å få knyttet nærmere kontakter med næringslivet og offentlige institusjoner med tanke på fremtidig arbeid, sier Hagen, og forteller at initiativet til prosjektet kom fra studiets fagstyre som ønsket å forbedre tilbudet til studentene.

Han understreker at det også er viktig at studentene gis mulighet til å jobbe med reelle problemstillinger i diplomarbeidet slik at de ser nytten av det arbeidet de nedlegger.

- Videre tror vi at et slikt tilbud gjør det mer attraktivt for studentene å skrive diplomoppgave, som ikke er obligatorisk for selve cand.mag.graden, sier Hagen. Dessuten er prosjektet i tråd med tanken om å utvide arbeidsmarkedet for samfunnsvitere - som ofte havner i offentlig sektor.

- Responsen fra bedriftene har vært over all forventning. Vi har faktisk fått flere praksisplasser enn vi har behov for i denne omgang, sier Hagen. Så langt har følgende bedrifter og institusjoner meldt sin interesse: Malvik Kommune, Bøndernes Salgslag, Arbeidskontoret Trondheim Syd, Felleskjøpet Trondheim, Rema 1000, Sparebanken Midt-Norge, Vital og DnB. Noen bedrifter har allerede foreslått oppgavetemaer. Disse strekker seg fra kostnadskalkuleringer og bedriftsøkonomiske analyser til opplæringsvirksomhet og IT-omlegging.

Tiltaket, som forøvrig er et pilotprosjekt blant de frie studiene, kan også anses som et prøveprosjekt for andre studentgrupper.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:59:29 1996-06-06