Doktorpromosjon med nye æresdoktorer

188 doktorer ble promovert under årets promosjonsfest i Studentersamfunnet fredag 31. mai. Deriblant to nye æresdoktorer, musikeren dr. philos. professor Arve Tellefsen og runeforsker dr. philos. professor Raymond Ian Page.

Fra årets doktorpromosjon: Første rekke fra venstre: Prodekanus Rigmor Austgulen, æresdoktor Raymond Ian Page, æresdoktor Arve Tellefsen og rektor Emil Spjøtvoll.
FOTO: JENS SØRAA

Rektor Emil Spjøtvoll overrakte diplomene til æresdoktorene. Prorektor Rigmor Austgulen tok hånd om promoveringen av de ordinære doktorene. De som ikke var til stede i Studentersamfundet vil få diplomet tilsendt i posten.

Etter den akademiske prosesjon ble kantaten "Menneske, spør mer" fremført, av Studentersamfundets Symfoniorkester og Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening. Truls Gjestland var seremonimester under høytideligheten.

Arve Tellefsen er den første kunstner som er utnevnt til æresdoktor ved et norsk universitet. Dette er samtidig en markering av bredden i NTNUs fagtilbud, i og med styrkingen av kunstfagene ved at Kunstakademiet og Musikkonservatoriet er blitt en del av universitetet. Raymond Ian Page fra Sheffield i England er en av verdens ledende runologer. Page har hatt god kontakt med norske fagmiljø, og har bl.a. deltatt i et forskningssamarbeid med Inst. for nordistikk og litteraturvitenskap om utgivelse av det norrøne runematerialet fra Irland.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:31:20 1996-06-10