NTNUs doktordiplom

Dette er NTNUs nye doktordiplom, design Bruno Oldani. Ved årets doktorpromosjon ble NTNU-diplomet gitt til bare 24 doktorer fordi diplomer fra Universitetet i Trondheim fortsatt er i bruk.


Æresdoktorenes diplomer har samme utforming, men større format.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:33:10 1996-06-06