Dekanvalget

Petter Aasen er gjenvalgt som dekanus ved Fak. for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Aasen er 1.amanuensis ved Pedagogisk institutt. Som følge av den nye organiseringen av fakultetet er dekaniet forsterket med to prodekaner. Prodekan I er professor Britt Dale ved Geografisk inst. Prodekanus II er 1.amanuensis Olav Fagerlid fra Inst for industriell økonomi og organisasjon.

1.amanuensis Gunnar Bovin ved Nevrologisk avd. er valgt som prodekanus ved Det medisinske fakultet.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:25:28 1996-06-10