Dagens Forskning er her!

"Dagens Forskning" er et populærvitenskapelig bilag til NTNUs interne avis "Dagens Universitet". Bilaget skal synliggjøre forskning ved NTNU og institusjoner universitetet samarbeider med.

"Dagens Forskning" er et forsøk på å skape en mer helhetlig populærvitenskapelig formidling fra NTNU. Bilaget skal fungere som en "mellomstasjon" mot politikere, industri, offentlig administrasjon og andre som kan ha interesse av å få kjennskap til forskningsresultatene, metodene og de ressursene som forskerne ved NTNU representerer. I tillegg vil vi bruke "Dagens Forskning" til å forsterke kontakten mot massemedia.

Informasjonsavdelingen vil forsøke å lage fem utgaver av "Dagens Forskning" i løpet av 1996. Sammen med NTNU/SINTEFs forskningsmagasin GEMINI, Vitenskapsmuseets tidsskrift "Spor" og Universitetsavisa, håper vi at "Dagens Forskning" på sikt skal speile bredden av forskningsaktiviteten ved universitetet vårt.

Den 20. juni kommer GEMINI for første gang som bilag til Teknisk Ukeblad. Dette betyr at leserkretsen økes med over 60 000 personer, fortrinnsvis medlemmer av NIF og NITO

"Dagens Forskning" og opplagsøkningen av GEMINI representerer en økt satsning på forskningsformidling fra NTNU. Vi understreker imidlertid at mengden og typen av publikasjoner fra NTNU ikke er endelig fastlagt, men at Informasjonsavdelingen har en løpende vurdering av denne innsatsen.

Det er ikke enkelt å yte 900 vitenskapelig ansatte som årlig produserer over 2000 forskningsrapporter rettferdighet. For å nå dette målet, trenger vi din hjelp. Tips oss om aktuelle forskningsresultater, -prosjekter eller -metoder. Skriv gjerne selv, hvis du har lyst og tid.

Atle Kjærvik
populærvitenskapelig redaktør

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:02:16 1996-06-06