Best i aluminiumelektrolyse

På verdensbasis er NTNU det viktigste universitetsmiljøet på fagområdet aluminiumelektrolyse.


Kursleder og professor Harald A. Øye mener årsaken til at NTNU er ledende på verdensbasis i aluminiumelektrolyse, må ses i sammenheng med det nære samarbeidet universitetsmiljøet har med industrien.
FOTO: JENS SØRAA

Dette skyldes blant annet at aluminiumsforskningen på Gløshaugen har et nært samarbeid med industrien, forteller professor Harald A. Øye ved Inst. for uorganisk kjemi, NTNU.

Denne uken arrangerer instituttet for 15. år på rad internasjonalt kurs i aluminiumelektrolyse. - Kurset er en viktig skole for medarbeidere i norsk aluminiumsindustri og bidrar til fokusering på norsk teknologi, sier Øye, som også er leder for kurset. - Gjennom kurset har NTNU dessuten opparbeidet et verdensomspennende nettverk innen fagområdet aluminiumelektrolyse.

USA og Australia har forøvrig kopiert kursidéen og benytter den til lokale kurs, men kurset i Trondheim er det eneste som kan regnes som et internasjonalt kurs, sier kurslederen, og legger til at kurset i år har 110 deltagere fra 25 land.

Kurset tar i bruk internasjonale lærekrefter fra for eksempel New Zealand, Sveits, Frankrike og USA. Michel Reverdy fra konsernet Aluminium Pechiney i Frankrike, deltager for 14. år på rad, ser dette årlige kurset som en viktig mulighet til å utveksle informasjon mellom ingeniører fra ulike land og konserner. Han synes kurset har en god sammensetning av praktisk informasjon og nyttig teori.

- Dessuten er kurset særegent fordi man her ikke bare møter lederne i de forskjellige konsernene, men også andre personer i arbeidsstokken, blant annet de som jobber med selve produksjonen i bedriftene, påpeker han.

Reverdy, som forøvrig underviser på kurset, trekker videre fram NTNUs lange tradisjon i å jobbe nær industrien. Også han mener dette er en viktig grunn til at universitetsmiljøet her i Trondheim har slik suksess.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:16:57 1996-06-06