Sensurtelefon

I samarbeid med Telenor har Studieavdelingen innført en ny tjeneste med automatisk sensurtelefon denne våren.

Kandidatene behøver bare å identifisere seg med studentnummer og fødselsdato, så får de oppgitt sensur i egne fag i angjeldende eksamensperiode. Tjenesten ble testet ved vintereksamen både ved NTH og AVH. Totalt ble det registrert 11.800 innringere i testperioden, opplyser konsulent Sven Erik Sivertsen ved eksamenskontoret.

Sivertsen minner om at det er av stor betydning at sensur blir oversendt Studieavdelingen umiddelbart, slik at telefontjenesten kan oppdateres uten forsinkelser.

Inntil videre skal studentene kunne få opplyst sensur også via instituttene ved de frie studier, og ved stud.post for siv.ing. og siv.ark.-studiene.

Sensurtelefonens nr. er 815 48014.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:06:04:11 1996-06-04