Konservatoriet inn i SOKRATES

Musikkonservatoriet i Trondheim, NTNU inngår i disse dager avtaler om SOKRATES-utveksling med musikkhøgskolene i Münster, Köln og Karlsruhe i Tyskland. Avtalene omfatter både lærere og studenter og vil gjelde fra studieåret 97/98.

- Avtalene åpner også muligheter for å kunne jobbe sammen om felles studieplaner og kurs, sier førsteamanuensis Sissel Høyem Aune ved Musikkonservatoriet som mener at ordningen vil bety mye for fagutveksling og kommunikasjon.

Musikkonservatoriet har ikke vært tilknyttet noe EU-program tidligere, men jazzavdelingen ved konservatoriet har deltatt i det skandinaviske utvekslingsprogrammet Nordpluss.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:56:45 1996-06-04