Jubilanter

60 år
Per Molde, avdelingsingeniør ved Inst. for maskinkonstruksjon og materialteknikk, den 4. juni.
Erling Magne Vaagland, førsteamanuensis ved Det historisk-filosofiske fak., den 2. juni.

55 år
Bjørg Ulsaker, overingeniør ved Inst. for bioteknologi, den 1. juni.
Jostein Bratsberg, overingeniør ved Inst. for teleteknikk, den 3. juni.

50 år
Anne Lise Dahle, renholder, Renholdsseksjonen, den 5. juni.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:06:07:01 1996-06-04