Dekanvalg


Professor Håkon With Andersen er valgt som dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet. With Andersen er Dr. philos i historie og siv. ing. i fysikalsk elektroteknikk, og ble professor i moderne norsk og internasjonal historie ved Det historisk-filosofiske fakultet i 1992.


Førsteamanuensis Julie Feilberg ved Inst. for anvendt språkvitenskap er valgt som prodekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet.


Professor Geirmund Unsgård er gjenvalgt som dekanus ved Det medisinske fakultet. Unsgård er professor ved Nevrokirurgisk avdeling, DMF, og nevrokirurg ved Regionsykehuset i Trondheim.


[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:06:09:09 1996-06-04