Behov for 200 millioner

I 1995 ble det dokumentert behov for drøyt 198 millioner kroner til kostbart vitenskapelig utstyr ved NTNU.

NTH-fakultetene alene kom ut med tilsammen 167 millioner kroner. Dette er listen:

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:55:51 1996-06-04