Rammer for lysark

Informasjonsavdelingen i samarbeid med Tapir trykkeri kan nå tilby enkle NTNU-rammer for lysark (overhead). Lysarkene har fortrykket logo, ramme og tekst i blått, med plass for å skrive inn navn på avdeling, institutt, fakultet ol under rammen, på linje med teksten "Trondheim 1996". Anbefalte skrifttyper i egenprodusert tekst er Walbaum / Times New Roman.

For trykte lysark, stykkpris kr 5.20 ekskl.mva, kan bestilles direkte fra Tapir trykkeri:
Telefon: 73 59 32 00 (93200)
Telefaks: 73 59 32 04 (93204)

Lysarkene er produsert både i høyde- og breddeformat. Husk å oppgi ønsket antall i hvert format og nøyaktig adresse for fakturering.

Det arbeides også med å få gjort overhead-rammene tilgjengelig på nettet.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:22:33 1996-03-14