Jubilanter

65 år
Roger Næumann, førsteamanuensis, Inst. for uorganisk kjemi, den 21. mars

55 år
Tore Knudsen, professor, Inst. for samferdselsteknikk, den 20. mars
Per Svengård, driftstekniker, El.seksjonen, den 22. mars

50 år
Erling Berge, professor, Inst. for sosiologi og samfunnskunnskap, den 16. mars
Knut Thingstad, avdelingsingeniør, Inst. for arkeologi og kulturhistorie, den 19. mars
Lill Lesjø Brattli, fullmektig, Universitetsbiblioteket, den 20. mars
Helge Bjørnstad Pettersen, førsteamanuensis, Medisinsk avdeling, den 20. mars

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:41:40 1996-03-14