Byggeboom på universitetet

Universitetet står foran en byggeaktivitet som mangler sidestykke de kommende årene. Nybyggingen innebærer blant annet at leieavtalen for lokalene på Lade kan sies opp.

Når Realfagbygningen blir ferdig skal deler av virksomheten på Lade flytte dit. Resten vil få rikelig plass på Rosenborg. Universitetet betaler 20 millioner kroner årlig for å leie lokalene på Lade. Beløpet tilsvarer de årlige driftsutgiftene for Realfagbygningen. Dette kommer frem i et notat som nylig er sendt fra teknisk direktør til universitetsdirektøren.

Realfagbygget skal påbegynnes til høsten. I mellomtiden gjøres det klart for flere nye byggeprosjekter. Det meste skal foregå på og i nærheten av Gløshaugen, som må belage seg på å bli forvandlet til en stor byggearbeidsplass i flere år fremover.

EFI er allerede igang med påbygging av toppetasjen med 1.500 kvadratmeter. Oppføring av et midlertidig bygg for Inst. for teknisk design starter umiddelbart, på tomta mellom Sentralbygget og Inst. for strømningsteknikk på Gløshaugen. Teknisk design har til nå hatt tilhold i Kjelhuset. Med en gang Kjelhuset er frigjort skal det rives innvendig og påbygges med 4.000 kvadratmeter. Midtre lavblokk, Sentralbygg I, skal påbygges med 1.000 kvadratmeter. Papirindustriens forskningsinstitutt (PFI) etablerer seg i Trondheim og skal reise et forskningsbygg på tomta mellom Inst. for Geologi og bergteknikk og Fak. for maskinteknikk. Videre er det et samarbeid igang mellom NTNU, SINTEF og Kværner om å bygge et nytt strømningsteknisk laboratorium, ved turbinlaboratoriet på Lerchendal. På Dragvoll jobbes det for å få bygget til 3.000 kvadratmeter for å imøtekomme et skrikende plassbehov ved SV-fakultetet. Plassmangelen er også stor ved Kunstakademiet og Medisinsk fakultet. Her jobbes det med å få istand nye leieavtaler, h.h.v på TMV-tomta og de tidligere lokalene til sykepleierhøgskolen på Øya.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:34:14 1996-03-14