Universitetsbyråkratiet

- Jeg har vært innom mange typer organisasjoner - fra anarkistgrupper til militærvesenet, men universitetsbyråkratiet er den desidert mest surrealistiske, forteller Instituttstyrer ved Sosialantropologisk institutt Stein Johansen. Han mener at det er lett å være julenisse når man ikke selv betaler.

UNDER DUSKEN

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:35:33 1996-03-14