Ungdom og NTNU

Nesten halvparten av ungdommene som var med på Norfaktas markedsundersøkelse for NTNU i februar sier de har fått lyst til å studere ved NTNU etter å ha lest rekrutteringsbrosjyren.

Jenter er i klar overvekt blant de som lar seg påvirke av brosjyren, og 87 prosent er uenig i at bildene i brosjyren er kjønnsdiskriminerende.

80 prosent svarer at de planlegger høyere utdanning. På spørsmål om hvilken utdannelse de ønsker seg, scorer ingeniørutdanningen høyest. Deretter kommer, i fallende rekkefølge, lærer, helse (sykepleier, vernepleier etc), medisin, media, politi og veterinær. Ca halvparten av utvalget sier at interesse er viktigste kriterium for yrkesvalg. Bare to prosent mente at penger er viktigst.

Videre sier flertallet at skolen og rådgiver er den viktigste informasjonskilden om utdanning. På andreplass kommer informasjonsbrosjyrer. En del av undersøkelsen ble viet til rekrutteringsbrosjyren "Prøv å bli den du er". To av tre mente at brosjyren ga god informasjon om NTNU. Omlag halvparten mente at stort mangfold og mange valgmuligheter var hovedbudskapet i brosjyren. 46 prosent svarte at brosjyren ga dem lyst til å studere ved NTNU. Det var flest jenter i denne gruppen. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant ungdom mellom 16 og 20 år, på Utdanningsmessen i Nidarøhallen og på Trondheim Torg i vinterferieuka.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:54:57 1996-03-14