Synspunkt

Dagens universitet er NTNUs nye internorgan.

Fra før har universitetet Gemini og Universitetsavisa, som hver på sin måte gir et bilde av liv og virksomhet ved NTNU. Gemini gir et populærvitenskapelig bilde av den teknisk-naturvitenskapelig del av NTNUs virksomhet, mens Universitetsavisa gir et mer allment punktbilde hvor stoffet velges på et uavhengig journalistisk grunnlag.

Dagens universitet skiller seg ut fra de to andre publikasjonene ved først og fremst å være et internt informasjonsorgan, hvor stoffet velges utfra de tema som til enhver tid står på universitetets dagsorden. Men den skal være noe langt mer enn Nye Ukeavisa, som i praksis har fungert som et meldingsblad på siden av Universitetsavisa. Men Kunngjøringsdelen, slik vi kjenner den fra Ukeavisa, vil bli ryggraden i spaltene også til Dagens universitet.

Dagens universitet retter seg først og fremst til studenter og ansatte ved NTNU. Men den skal ikke være noen monolog. Den skal tvert imot skape en dialog mellom enkeltpersoner, miljøer, ledelse og beslutningsorganer. Avisen skal være et forum for meningsutveksling.

I Dagens universitet vil NTNUs ledelse ta opp dagsaktuelle tema som det er viktig å informere om, men som det også er viktig å få tilbakespill på. Samtidig kan alle ansatte og studenter ved universitetet vårt på fritt grunnlag ta opp tema som de føler er viktige, enten det dreier seg om meningsytring, informasjon, synspunkter eller kritikk. På den måten håper vi at Dagens universitet kan sette en dagsorden som hele universitetsbefolkningen kan oppfatte som sin egen.

Dagens universitet blir en ny mulighet til å trekke ressursene ved universitetet vårt fram i lyset. Derfor oppfordres ansatte og studenter til å bli aktivt med som kilder, bidragsytere og skribenter. På den måten kan Dagens universitet gi et vitalt og allsidig bilde av NTNU.

Så det uunngåelige spørsmål til slutt: Blir Dagens universitet ledelsens talerør? Ja, det også. Men ikke mer enn ditt talerør !

Jeg ønsker avisen lykke til !


Karsten Jakobsen
rektor

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:53:11 1996-03-27