NTNU-promotor for SOKRATES

Europakommisjonen har oppnevnt Wolfgang Laschet fra NTNU som en av fire nasjonale promoterer for SOKRATES-programmet i Norge. Promotorenes jobb består blant annet i å informere og veilede norske høgskoler og univeriteter om SOKRATES-programmet. Særlig skal promotorene legge vekt på ERASMUS-programmet, også kalt kapittel 1 i SOKRATES, EUs nye program for allmenn utdanning.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:34:13 1996-03-14