Skishow med helklaff

Ski-showet som studieavdelingen ved NTNU arrangerte på Oppdal 28. februar ble en stor suksess. Så vellykket var tiltaket at det er planer om å lage et tilsvarende arrangement i påsken. Formålet var både å skape positiv blest om NTNU blant et bredt publikum og å rekruttere nye studenter. De forskjellige arrangementene samlet mesteparten av folket som var i skibakken på Vangslia og fikk god uttelling i media. Koordinator for ski-showet var Kjell Olav By.


FOTO: ADRESSEAVISEN/KJELL A. OLSEN

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:52:52 1996-03-27