Profileringsarbeidet

- For mange er den grafiske profilen det første de ser av universitetet. Derfor kan ikke logobruk og presentasjonsmåte overlates til tilfeldigheter, understreker Bruno Oldani.


Logoen gir mulighet for skulpturelle utforminger
ALLE FOTOS: BRUNO OLDANI

Det er mange hensyn å ta når et nytt varemerke eller logo skal utformes. For det første skal logoen vekke gjenkjennelse. Dernest skal den gi positive signaler og assosiasjoner til produktet/profesjonen/virksomheten den er laget for. Det stilles følgelig helt andre krav til logoer for motebutikker enn til logoer for høgskoler og universiteter. De førstnevnte kan tillate seg å opptre friskt og freidig og kaste seg på de rådende motebølger i tida. For de andre eksemplene bør det grafiske uttrykket ha stor holdbarhet og fungere mere statisk.


Ved hjelp av farger og tilleggselementer får logoen helt andre uttrykk

Logoen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er laget for å skulle vare en stund. Den har en nøktern og informativ form, er laget i et klassisk institusjonelt formspråk fra vår egen tid, uten tilløp til kortvarige trender. Det er først gjennom den daglige bruken, implementeringen, at trender skal tas kraftig i bruk der det er hensiktsmessig. Logoen skal fungere på alt fra seriøse brev til frodige studieplaner. Men en logo alene gir ingen profil. Det er summen av den totale informasjonsvirksomheten som skaper det bildet NTNU ønsker å kommunisere til uteverdenen.


Logoen gir mulighet for tredimensjonale objekter.


Systematisk skiltprogram skal også utarbeides.

Skrifttypen er en tradisjonell antikva (Walbaum), valgt for å myke opp den strenge formen i logoen. I samspill mellom denne skriften og det statiske merket kan vi visuelt kombinere tradisjon og fremskritt for et universitet, sier Bruno Oldani.

Dagens maler for brev m.v vil senere bli justert for å gi mer plass for innskriving av tekst. Konvolutter produseres nå med ulike avsenderadresser på baksiden.
Eksemper på maler: Brevmal, Faxmal og Konvoluttmal

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:52:38 1996-03-27