Møt Bruno Oldani

Universitetets nye logo, - en firkantet rute med ei kule i midten. Tegnet av en av landets fremste og mest prisbelønte utøvere innen grafisk design. - Driver mannen gjøn med oss, eller har han gitt oss et symbol som ingen fatter poenget med?
NTNU-logoens far, Bruno Oldani.
FOTO: DESIGNER ASG AGI

Dette var blant spørsmålene som lå langt fremme da vi besøkte mesteren for det nye universitetsemblemet. Naturlig nok, tatt i betraktning av en del negative reaksjoner på "firkanten" som har tilflytt informasjonsavdelingen. Etter besøket kan vi for det første bekrefte at Oldani har en velutviklet sans for humor. Dernest har han overbevist om at logoen i høyeste grad er resultat av seriøst arbeid, faglig innsikt og profesjonelt håndverk.

"Rosinen i pølsa"

- For å ta spøken først, så har jeg forsøkt å tegne NTNU som en naturvitenskapelig rosin i en teknisk pølse, innleder Oldani, med tydelig utenlandsk aksent og ansiktet lagt i gravalvorlige folder.

- Lovende begynnelse, tenker undertegnede, og blir et øyeblikk distrahert over hans slående likhet med moromannen Jon Skolmen!

- Hvis man bare går sterkt nok inn for det kan alt tolkes i alle retninger, fortsetter Oldani og er stadig like alvorlig. - NTNU-logoen er intet unntak. For eksempel har jeg sett at medisinere har gjort forsøk på å tolke inn et foster i sentrum av logoen. Jeg tilgir dem så gjerne, selv om det er betimelig å minne om åndsverkloven. Dessverre må jeg skuffe alle dem som strever med å finne en symbolverdi: NTNU-logoen inneholder ingen stor symbolikk, som gir rom for dype tolkninger og tilsvarende muligheter for feiltolkning. Emblemets viktigste funksjon er å skape gjenkjennelse. Det er måten den anvendes på som vil avgjøre om den blir noe mer enn en intetsigende, avrundet firkant med sirkel i midten.

Reaksjon er bra

- Er du overrasket over den negative kritikken som har kommet?

- Jeg tar den først og fremst som et uttrykk for og bekreftelse på at mange som vanlig trenger tid på å venne seg til noe nytt, svarer Oldani, og gjør omhyggelig oppmerksom på at han ikke mener å stemple noen som bakstreverske av den grunn. - Det er alltid noe positivt med at folk reagerer og har sterke meninger, fortsetter han. - Jeg har absolutt ingen vanskelighet med å lytte til det som blir sagt. Men ingen bør forvente at jeg skal la meg dirigere av hva andre mener. Det ville være like feil som å la pasienten stille sin egen diagnose og operere egen blindtarm.

- Hva visste du om NTNU og Trondheim da logokonkurransen ble utlyst?

- Til da hadde jeg vært i Trondheim én gang. Det var veldig lenge siden, og i forbindelse med en rettssak som jeg vant med glans. Jeg bodde på Britannia, og dommen ble behørig feiret med et utsøkt måltid i Palmehaven. Både stedet og maten gjorde inntrykk. Så var jeg en snartur innom Trondheim og universitetet i fjor, i forbindelse med at jeg vant konkurransen. Min viten om NTNU var følgelig begrenset til det jeg kunne lese meg til. Jeg oppfattet at NTNU-modellen var svært omstridt og at den skulle favne mange forskjellige fagmiljøer. Med bakgrunn fra andre universitetsmiljøer lå det i kortene at det rådde både store og små konger på fakultetene. Dermed ble det en overordnet oppgave å skape noe som var "fakultetsnøytralt".

Logoen er for lengst i havn men ennå pågår profileringsarbeidet, som også blir ledet av Bruno Oldani. Rent praktisk består mye av jobben i å finne den riktige plasseringen av navn og logo på alt fra arbeidsdokumenter til gateskilt. - Det er som å føde et barn og oppdra det til å stå på egne bein. Å innarbeide en logo er en langvarig prosess, som er krevende og stiller store krav til systematikk. Jeg regner med at det vil ta omlag seks måneder å utarbeide retningslinjer for bruk, presentasjon, fargebruk etc. Dette vil munne ut i en profilhåndbok, som blir et verktøy for alle som skal bruke logoen. Det er som innen arkitekturen og byplanleggingen, - hovedretningslinjene må utarbeides før man får bygge sin egen garasje. Hovedpulsårene må plasseres på forhånd for å unngå et visuelt kaos i ettertid.

Ære og berømmelse

Oldanis designfirma strekker seg over flere etasjer i en fornem bygård på Frogner. På veggene henger rader av diplomer og utmerkelser for fremragende designarbeid gjennom en årrekke. Han har tatt det meste som fins av priser på området. Blant de gjeveste er Jacob-prisen fra Norsk Form, Senter for design, arkitektur og bygningsmiljø. I juryens premisser karakteriseres han som "en talentfull iscenesetter som vet å nå frem med sitt budskap. Han er original, overraskende, uforutsigelig, ukonvensjonell og fri i sin kunstneriske form. Hans arbeider bærer bud om psykologisk innsikt og innlevelse, og han har alltid vært en foregangsmann innen sitt fag". Arbeidene hans har også vunnet ære og berømmelse utenlands.

Privat bor han på Ullern, en bydel som, i følge en drosjesjåfør "huser Oslos nyrike og dem som tror at dem er noe". Et hav av tid har gått siden han kom til Frogner første gangen, som nyutdannet designer med en pappkoffert surret med hyssing som eneste bagasje. Studiekameratene valgte London og Paris og andre store metropoler. - Jeg valgte Oslo fordi jeg var begeistret for skandinavisk design og det skandinaviske sosialdemokratiet, forteller Oldani. - Begeistringen for sistnevnte har blitt mindre med årene, men jeg holder meg til de sosialistiske idealene. Mange synes at dette står i motstrid til det de oppfatter som kapitalistisk livsførsel. Men jeg har bestandig ment at det er greit å ha mange penger, bare de er tjent på ærlig arbeid. For meg er det viktigst å være trofast mot det jeg tror på og våge å si fra når det trengs. Det gjelder både politisk og faglig.

Tiden vil vise om noen finner på å prisbelønne NTNU-logoen noen gang. Oldani er ikke så opptatt av akkurat det. Da ligger det ham mer på hjertet at logoen blir brukt etter intensjonene og slipper å bli utsatt for manipulasjoner og misbruk. Å gjennomføre profileringsarbeidet på en faglig forsvarlig måte står derfor høyt på prioriteringslista akkurat nå. På samme liste står også finpussing av en ny frimerkeserie som skal utgis i september. Arbeidsoppgavene står i kø fremover for Bruno Oldani, som fyller 60 år på samme dag som avisa går i trykken.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:51:46 1996-03-27