8. mars ga mersmak

Aldri før har den internasjonale kvinnedagen blitt markert så sterkt innen universitetet som i år. - Tiltaket ble en strålende suksess, oppsummerer Agnes Bolsø fra arrangementskomitéen. - Samtlige arrangementer hadde godt oppmøte og ble også oppsøkt av folk utenfor universitetet, forteller hun.

Suksess inspirerer gjerne til gjentakelse. Bolsø understreker at hun mer enn gjerne være vil være med på å få istand noe lignende til neste år. Men arrangement av denne størrelsen krever mye forarbeid. Allerede til sommeren er det på tide å starte planleggingen.

Hovedmålsettingen i år var å sette kvinner og kjønnsspørsmål på dagsordenen og å synliggjøre kvinne- og kjønns-forskningen. - Til neste år kan det være en idé å sette større fokus på kvinnepolitiske saker, sier Bolsø, og mener at det er nærliggende å trekke inn universitetets fagorganisasjoner i en slik forbindelse. - Kvinneforskningen tar bare i liten grad del i de kvinnepolitiske utfordringene i samfunnet, fortsetter hun. - Kvinneforskerne fokuserer i mindre grad på sak men har mye å bidra med når det gjelder forståelse.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:31:11 1996-03-14