1996 starter i Trondheim

For litt siden reiste professor Per Carlsen til Oslo med Braaten Safe. I lokket på flyfrokostpakkene var det trykket en annonse fra Norske Sivilingeniørers Forening. I tillegg til at annonsen inneholdt en noe uklar melding om at 1996 starter i Trondheim, kunne SiF informere om kursvirksomhet ved NTH'96. Den gamle ærverdige NTHlogoen var også benyttet i reklamen.

- Er det informasjonen om NTNU som har sviktet et sted, eller er det bare tale om manglende vilje til å akseptere NTNU som den nye universitetsorganisasjonen i Trondheim, spør kjemiprofessoren.


Fremdeles NTH: Norske Sivilingeniørers Forening benytter NTH sin foreldede logo i reklame.
En forglemmelse eller et fornektelse?

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:18:50:03 1996-03-27