Hvordan har dere det om dagen?
Hva tenker dere om framtiden?
Hvilke planer legger eller skrinlegger dere?
Fatt mot, nå trenger vi dere mer enn noen gang!

Dere har vært digitale lenge. Dere er vant til å håndtere nye plattformer, nye digitale løsninger og verktøy. Mange av dere har sikkert hjulpet både foreldre, besteforeldre og småsøsken med digitale løsninger på hjemmekontor og hjemmeskole.

15.april er fristen for å søke høyere utdanning og som dekan for Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU, vil jeg framsnakke behovet for å viktigheten av mer kompetanse på dette området. Vi har studiesteder i Trondheim, Ålesund og Gjøvik og jakter på ungdom med teknologiinteresse.

NTNU i Ålesund tilbyr både bachelor- og masterutdanninger. Her fra ett av mange labforsøk. Foto: Kai T. Dragland

Mye har endret seg som følge av Korona-epidemien, men uansett hva som skjer og hvor lenge vi må leve med denne unntakstilstanden, er en ting uendret: Vi trenger ungdommelig energi, vi trenger ungdommelig vilje og vi trenger kunnskap. Vi trenger leger, sykepleiere, advokater, økonomer, lærere, arkitekter og ingeniører. Vi trenger gründere, butikkansatte, kokker, logistikkmedarbeidere og elektrikere.  Det er utallige funksjoner som skal fylles på alle samfunnets mange områder, og selvfølgelig langt flere enn de jeg har ramset opp her.

Digital samhandling er ett av våre studier ved NTNU. Vi har virkelig fått kjenne på behovet for å øke vår egen evne til digital tilpassing og endring den siste måneden. Vi møtes nå på helt andre måter enn før, og tar i bruk nye digitale arbeidsverktøy nesten daglig.

De som velger digital samhandling som fag vil lære om menneskers bruk av digitale verktøy og om hvordan arbeidsplasser og samfunn påvirkes av ny teknologi. Målet er å utvikle de beste digitale systemene og kunne tilpasse tjenester, informasjon og løsninger til folkene som skal bruke dem. Erfaringene så langt, gir meg tro at det skal vi klare, både som samfunn, bedrifter og enkeltmennesker. 

Eller hva med datasikkerhet? Vi vet at cyberkriminelle bruker dagsaktuelle tema for å skaffe seg adgang til datamaskinen din. Skulle du derfor få en e-post om Covid-19, kan det være et forsøk på lure deg, og dermed spre farlig programvare. Sikkerhetsmiljø over hele verden peker nå på kampanjer der informasjon om koronavirus blir forsøkt brukt til økonomisk svindel eller på andre måter å ramme folk.

Arbeidsmarkedet jakter på kompetanse for å hindre eller overvåke slike angrep. Vil du være med på å bidra på dette feltet, kan en utdanning i informasjonssikkerhet være noe å tenke på. Vi har tilbud både på Gjøvik og Trondheim innen dette fagfeltet og etterspørselen i arbeidsmarkedet er stor.

Viste du at vi benytter spillteknologi i utdanningen i simulering og visualisering? Denne teknologien brukes til å trene på nødsituasjoner, katastrofer eller kirurgiske inngrep. Slik kunnskap er høyst relevant i en slik krise som vi nå står midt oppi. En virtuell virkelighet for å simulere utfall av neste trekk. Den dagen korona-krisen er historie, har vi mange nye erfaringer å trekke på. Disse dataene, globalt, nasjonalt og lokalt skal hjelpe oss til å forstå mer, det skal hjelpe oss til å finne nye digitale løsninger.

Det kommer til å bli gjort mye ny forskning på området. Forskningsrådet har allerede bevilget ekstra penger. Det er mye vi har behov for å vite mer om.

Nå jobbes det med å kunne gjennomføre undervisning, forskning og eksamener.

Det kommer vi til å klare og vi kommer til å ønske nye studenter velkomne både på Gjøvik, i Ålesund og i Trondheim til høsten.  Blir du en av dem, så lover vi deg en spennende studiehverdag både faglig og menneskelig. Sammen med næringslivet sørger vi for at kontakten med framtidige arbeidsgivere tidlig er på plass.

Det er mange viktige byggeklosser et samfunn og et arbeidsliv er avhengig av.  Utdanningsinstitusjoner over hele landet vil fortsatt tilby viktig og god utdanning innen en hel rekke fagfelt. Til dere som kan være med på å forme framtidens digitale hverdag, nå kan du gjøre en forskjell.

Det er ofte en skjerm mellom oss når vi møtes nå om dagen. Vi samhandler digitalt. På mange måter har det brakt oss nærmere hverandre. Heldigvis får vi til å løse svært mange oppgaver på denne måten. Heldigvis kan vi alltid lære mer.

Vi har tro på at dette er kunnskap for en bedre verden.

Dette innlegget er også publisert i Oppland Arbeiderblad