Institutt for matematiske fag

Institutt for matematiske fag utgjør et nasjonalt tyngdepunkt i utdanning og forskning innen sine fagområder.

(Diverse formler)

Instituttet har et betydelig ansvar for kvaliteten i sivilingeniørutdanningen gjennom de store grunnkursene i matematikk og statistikk. Vi tilbyr bachelor- og masterutdanning både innen realfag og teknologi. På masternivå utdanner vi langt flere kandidater enn noen annen matematisk institusjon i Norge.

De fleste kommer fra den teknologiske studieretningen Industriell matematikk, et unikt studietilbud med både en anvendt og en teoretisk profil. Instituttet har vært en pådriver i utviklingen av NTNUs program for lærerutdanning i realfag, og arbeider aktivt for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi. Lærerstaben er engasjert i forskning over et vidt spektrum innen matematikk, numerikk og statistikk og i samspill med naturvitenskap og teknologi.

Aktuelt

 

Arkiv over aktuelle saker.

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 35 20

Faks: 73 59 35 24

 

Åpningstider ved instituttkontoret: Hverdager 0800-1500 (stengt mellom 1130 og 1230).

 

E-post:

Ved spørsmål om eksamen: eksamen@math.ntnu.no

Ved spørsmål om studass: studass@math.ntnu.no

Andre henvendelser: postmottak@math.ntnu.no

Adresser

Levering og besøk: Alfred Getz' vei 1, 7 etg, NTNU Gløshaugen, 7491 Trondheim

Postadresse: Institutt for matematiske fag, NTNU, 7491 Trondheim