Institutt for matematiske fag

– et nasjonalt tyngdepunkt for utdanning og forskning innen matematikk og statistikk

   

Aktuelt

Ny avdelingsingeniør: Hallvard Norheim Bø

Hallvard Norheim Bø. Foto.

Hallvard Norheim Bø is a new member of the Technical group at IMF. He started officially in his new job on May 18th. Below is brief summary of his background and interests.

Hallvard about himself

I come from Randaberg, just outside of Stavanger. After high school, I moved to Trondheim to study physics and mathematics, and joined the NABLA student society. My interest in physics were soon replaced with a passion for computers and software, and after an interim year studying the Latin language and ancient history, I switched over to computer science and software engineering.

18. mai 2015

Ny avdelingsingeniør: Hallvard Norheim Bø

Hallvard Norheim Bø. Foto.

Hallvard Norheim Bø is a new member of the Technical group at IMF. He started officially in his new job on May 18th. Below is brief summary of his background and interests.

Hallvard about himself

I come from Randaberg, just outside of Stavanger. After high school, I moved to Trondheim to study physics and mathematics, and joined the NABLA student society. My interest in physics were soon replaced with a passion for computers and software, and after an interim year studying the Latin language and ancient history, I switched over to computer science and software engineering.

During my years at our sister department IDI, I studied artificial intelligence systems, computer hardware, the theory behind programming languages and compiler technology, image analysis, and high performance computing (HPC). My final year there were spent on algorithms for bioinformatics, especially search and classification in genomics.

My academic interests range from algorithms, search heuristics and programming languages to number theory, combinatorics and data encoding/compression. At IMF I will be editing the Department’s web pages, developing web applications, maintaining servers, supporting online teaching tools and giving technical support for the scientific staff.

In the summer, I juggle and play football (every Thursday with the PhD’s), and go running and bicycling. In the winter, I prefer to stay indoors and read, or go skating on ice-covered lakes. Currently, most of my off-work hours are spent entertaining my one-year old daughter Sunniva.

Onsager Fellowship i statistisk maskinlæring

NTNU har annonsert 12 Onsager Fellowships. Ett av disse, en stilling som førsteamanuensis innen statistisk maskinlæring, er tiltenkt vårt institutt.

Søk stillingen på JobbNorge

Søknadsfrist 25. mai.

13. april 2015

Onsager Fellowship i statistisk maskinlæring

NTNU har annonsert 12 Onsager Fellowships. Ett av disse, en stilling som førsteamanuensis innen statistisk maskinlæring, er tiltenkt vårt institutt.

Søk stillingen på JobbNorge

Søknadsfrist 25. mai.

   

Årets lærer: Richard Williamson

 

Richard Williamson. Foto. Richard Williamson ble tildelt prisen for årets lærer ved IME-fakultetet på IMEs velferdsfest 16. april. Prisen deles av av en komité bestående av studenter og faglærere.

16. april 2015

Årets lærer: Richard Williamson

 

Richard Williamson. Foto. Richard Williamson ble tildelt prisen for årets lærer ved IME-fakultetet på IMEs velferdsfest 16. april. Prisen deles av av en komité bestående av studenter og faglærere.

Vinneren av årets pris har satt forståelse for emnet og studentene i fokus. Han har blant annet laget mangesidige notater i flere fag, videoklipp til repetisjonsoppgaver og prøve-eksamener. Vinneren har gjort seg tilgengelig for studentene og legger til rette for at studentene kan stille spørsmål utenfor undervisningen.

Årets lærer er en forsker fra England som har skrevet doktoravhandlingen sin innen topologi. Han tok denne ved Oxford før han i august 2012 ble ansatt som postdoc ved NTNU. I denne perioden har vinneren latt seg bemerke blant studentene, og listen over fag han har undervist er ikke kort. Noen av fagene han har undervist i er tallteori, topologi, algebraisk topologi og kategoriteori.

Les hele begrunnelsen (PDF)

 

Norsk Regnesentrals masterpris

 

Kristoffer Varholm. Foto. Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT deles årlig ut til beste masteroppgave innen matematikk og IKT i et studieår ved UiO og NTNU. Prisene består av et diplom og 25.000 kr.

Vinneren av NRs masterpris for 2014 ved NTNU er Kristoffer Varholm, som fikk prisen for sin masteroppgave “Water waves with compactly supported vorticity”. Han utførte sitt masterarbeid ved IMF med professor Mats Ehrnström som veileder, og har fortsatt ved IMF som stipendiat.

 

16. april 2015

Norsk Regnesentrals masterpris

 

Kristoffer Varholm. Foto. Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT deles årlig ut til beste masteroppgave innen matematikk og IKT i et studieår ved UiO og NTNU. Prisene består av et diplom og 25.000 kr.

Vinneren av NRs masterpris for 2014 ved NTNU er Kristoffer Varholm, som fikk prisen for sin masteroppgave “Water waves with compactly supported vorticity”. Han utførte sitt masterarbeid ved IMF med professor Mats Ehrnström som veileder, og har fortsatt ved IMF som stipendiat.

 

Lars Simon. Foto.Vinneren av NRs masterpris for 2014 ved UiO er Lars Simon, som fikk prisen for sin masteroppgave “A splitting lemma for biholomorphic maps on continously varying domains”. Han har utført sitt masterarbeid ved Matematisk institutt ved UiO, og veileder har vært professor Erlend Fornæss Wold. Han er nå stipendiat ved IMF med Berit Stensønes som veileder.

 

Utdrag fra juryens begrunnelse

I masteroppgaven “Water waves with compactly supported vorticity” gir Kristoffer Varholm først en historisk oversikt over problemene knyttet til en matematisk beskrivelse av vannbølger og matematisk løsning av observerte fenomen. Dette historien omfatter arbeider av Euler fra 1757, fulgt av arbeider av Lagrange og Laplace og via Cachy og Russel til Stokes banebrytende arbeid rundt 1880.

Dette utmerkede resultatet til Varholm vil føre til en publikasjon i et anerkjent matematisk tidsskrift. Arbeidet som er lagt ned i denne masteroppgaven, vil være en meget god basis for å starte på et doktorgradstudium. Med grunnsteinen i en avhandling allerede på plass, vil dette være starten på en lysende matematisk karriere.

Les hele begrunnelsen og mini-intervjuer med Kristoffer og Lars her

André Teigland og Kristoffer Varholm med prisen. Foto.

 

Disputas Rikke Ingebrigtsen

Rikke Ingebrigtsen. Foto. Rikke Ingebrigtsen forsvarte 25. mars doktorgrads­avhandlingen 'Bayesian spatial modelling of non-stationary processes and misaligned data utilising Markov properties for computational efficiency' med suksess. Den er utført ved Institutt for matematiske fag, med professor Ingelin Steinsland som hovedveileder og professor Håvard Rue som medveileder. Dette var årets første disputas.

 

25. mars 2015

Disputas Rikke Ingebrigtsen

Rikke Ingebrigtsen. Foto. Rikke Ingebrigtsen forsvarte 25. mars doktorgrads­avhandlingen 'Bayesian spatial modelling of non-stationary processes and misaligned data utilising Markov properties for computational efficiency' med suksess. Den er utført ved Institutt for matematiske fag, med professor Ingelin Steinsland som hovedveileder og professor Håvard Rue som medveileder. Dette var årets første disputas.

 

Håvard, Rikke og Ingelin. Foto.

Prøveforelesningen ble avholdt i Totalrommet, onsdag 25. mars, over temaet “Spatio-temporal stochastic modelling involving temporal correlation with applications in environmental sciences”.

Bedømmelseskomitéen bestod av følgende medlemmer:

  • Professor Marian Scott, University of Glasgow, Skottland
  • Førsteamanuensis Birgir Hrafnkelsson, School of Engineering and Natural Sciences, Reykjavík, Island
  • Professor Øyvind Bakke, Institutt for matematiske fag, NTNU

Rikkes bedømmelseskomité. Foto.

Hva skjer?

Disputaser