Forskningsområde 1
Foto fra stortinget, illustrasjonsfoto for Forskningsområdet 1

Politikkutforming og overgangsstrategier

Forskningsområdet 1 undersøker hvordan statlige politiske strategier og instrumenter kan utformes for å fremme bærekraftige energisystemer og skape konkurransefortrinn for lavutslippsteknologier.


Forskningsområde 3
Fotografi av mynter stablet med grønn plante som vokser på toppen, illustrasjonsfoto for forskningsområde 3

Økonomisk analyse

Forskningsområde 3 benytter økonomisk teori for å studere insentivmekanismer som skal fremme bærekraftig energibruk og -produksjon.


Forskningsområde 5
Photo: iStockphoto.com

Scenarioutvikling

Forskningsområde 5 skaffer scenariostyrt kunnskap og analyser som skal bistå med utvikling og evaluering av bærekraftige energistrategier.


Forskningsområde 2
Fotografi av kystlandskap med vindmøller i horisonten, illustrasjonsfoto for forskningsområdet 2

Energisystemer og - markeder


Forskningsområde 2 benytter likevekts- og optimeringsmodeller for å analysere rammevilkår for framtidens energisystemer.


Forskningsområde 4
Fotografi av en åkereng med solcellepaneler, illustrasjonsfoto for forskningsområde 4

Innovasjon og kommersialisering

Forskningsområde 4 undersøker utviklingen av innovasjons- og kommersialiseringsprosesser på bedrifts-, prosjekt- og systemnivå.


Nyheter
Fotografi av avisoverskrifter, illustrasjonsfoto for Nyhetssiden

Nyheter

Les siste nytt fra CenSES.

 


Arrangementer CenSES

Formidling

NyhetsbrevNyhetsbrevene våre beskriver blant annet aktiviteter hos våre forskningsinstitusjoner, våre forskere og arrangementer vi bidrar med i CenSES. Ta kontakt med CenSES for å motta vårt nyhetsbrev.