Centre for Sustainable Energy Studies - CenSES

CenSES er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Senteret skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å fremme et mer miljøvennlig energisystem.

Hovedmålet er å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi.  Om CenSES.

 • 2 prosjektmedarbeidere - redaksjonen til UngEnergi

  UngEnergi søker deg som har interesse for grafisk design, foto og/eller web, som også er samfunnsengasjert og interessert i miljøpolitiske spørsmål.

   

  Vi søker etter to prosjektmedarbeidere som ønsker å jobbe deltid i redaksjonen sammen med oss i UngEnergi. Vi er en liten gruppe studenter i videregående alder til tidlig tyveårene som ønsker flere kreative medarbeidere.

  Som prosjektmedarbeider skal du formidle kunnskap om tema innen fornybar energi via ulike plattformer. Vi driver vår egen nettside på: www.ungenergi.no. Vi skriver, arrangerer workshops, deltar på messer, holder foredrag, intervjuer eksperter, lager filmer og animasjoner.

   

  De vi søker må:

  • Være 15 – 17 år gamle
  • Gjerne ha erfaring innen grafisk design, foto, film og/eller lyd.
  • Være interessert i spørsmål innen klima, miljøvennlig energi, samfunnskunnskap og en bærekraftig fremtid
  • Ha mulighet til å jobbe inntil 25 timer i måneden. Arbeidstiden er fleksibel.
  • Være en selvstendig, kreativ, engasjert og god lagspiller.

   

  Klikk her for å lese mer og søke på stillingen 


 • Hei, har du et par minutter til rådighet? 

  I forbindelse med oppussing av nettsidene, hadde vi satt stor pris på om du tok deg tid til å svare på en kort spørreundersøkelse. Klikk her! 

   

 • Defence of thesis: Øyvind Bjørgum – Faculty of Social Sciences and Technology Management

  Øyvind Bjørgum defended his PhD degree at the Norwegian University of Science and Technology, Department of Industrial Economics and Technology Management 9th of June 2016. The title of the thesis is:

  «New firms developing novel technology in a complex emerging industry: The road towards commercialization of renewable marine energy technologies»

  The Faculty of Social Sciences and Technology Management has appointed the following committee to evaluate the thesis:

  Professor Gary Knight, Willamette University, USA
  Professor Niina Nummela, University of Turku, Finland
  Associate Professor Lise Aaboen, NTNU
  Associate Professor Lise Aaboen at the Department of Industrial Economics and Technology Management, NTNU, has administered the committee’s work.

  The defence was held in Disputasrommet (Totalrommet), the Main Building, campus Gløshaugen, on Thursday 9 June 2016 at 13:15. The candidate’s main supervisor has been Professor Øystein Moen, NTNU. The candidate’s co-supervisor has been Professor Tage Koed Madsen, NTNU/University of Southern Denmark.

 • INNTIL 10 STIPENDIATSTILLINGER VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

  Det humanistiske fakultet lyser ut inntil 10 stipendiatstillinger. Stillingene er 3-årige uten pliktarbeid eller 4-årige med 25 % pliktarbeid, avhengig av instituttets behov.

  Søkere fra alle fagområder ved Det humanistiske fakultet inviteres til å søke. Søknadene må kunne plassere seg innenfor rammene av fakultetets strategi (www.ntnu.no/hf/strategi). Det forutsettes i tillegg at søkerne gjør rede for hvordan prosjektet kan relateres til fakultetets etablerte fagmiljø. Potensiell veileder fra et av fakultetets institutt skal navngis i søknaden. Søkerne anbefales å kontakte fagmiljøet tidlig i prosessen.

  Kandidaten som blir tilsatt, forplikter seg til å gjennomføre ph.d.-studiet innenfor tilsettingsperioden. Ph.d-utdanningen ved Det humanistiske fakultet er organisert i 5 program: estetiske fag, historie og kulturfag, språkvitenskap og tverrfaglige kulturstudier, samt audiovisuelle medier (fellesgrad med Høgskulen i Lillehammer). Fagområdene som inngår i disse programmene framgår av studieplanen som er tilgjengelig på www.ntnu.no/hf/forskerutdanning. Søkeren skal oppgi hvilket ph.d.-program hun/han skal være tilknyttet, men skal ikke fylle ut søknad om opptak på ph.d.-programmet.
  Gjennom den vedlagte prosjektbeskrivelsen må søkerne dokumentere høyt vitenskaplig potensial. Prosjektbeskrivelsen har avgjørende betydning for evalueringen av søkerne. Det vil også være avgjørende at prosjektet lar seg gjennomføre innenfor de normerte 3 årene for ph.d-utdanningen, der ½ år er satt av til skoleringsdelen av programmet. Les mer om stillingene her

 • CenSES skal samarbeide med nye FME-senter

  CenSES sine forskere kommer til å ha sentrale roller i fem av de nye FME-sentrene.

  Torsdag 26. mai ble det klart at Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). De nye sentrene kommer til å motta en årlig bevilgning på 15.-25. millioner kroner i opptil åtte år. FME CenSES blir med i, og kommer til å samarbeide med, fem av disse sentrene:

  • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology
  • Centre for intelligent electricity distribution
  • Mobility Zero Emission Energy Systems
  • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities
  • Norwegian CCS Research Centre

  CenSES sin forskerpartner SINTEF Teknologi og samfunn er med på FME-en "Mobility Zero Emission Energy Systems". De deltar også på forskingssenteret "Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy" sammen med blant andre IFE. UiO og IFE er to av partene som er med i "Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology".

  FME CenSES gratulerer alle involverte i de nye forskningssentrene, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid i, og for, fremtiden.

 • New research article from prof. Marianne Ryghaug and Marit Toftaker

  The research article is titled: "Creating transitions to electric road transport in Norway: The role of user imaginaries". Read the abstract of the article below:

  The aim of this paper is to study the role of user imaginaries in relation to electric cars and the role these imaginaries play in the ongoing transition towards electrification of the transport sector. We conducted interviews with a diverse group of stakeholders to explore how imaginaries of the public are constructed and how the shared expectations of a user trajectory shaped by user groups with different concerns and different expected technology developments influence policy. We identified a range of implications and influences of this shared imagination for different aspects of the development of strategies and policies related to electrification of the transport sector in Norway. Finally, we discuss how these user imaginaries, that we call imagined publics, appear to have become part of the process of sociotechnical changes and what the consequences may be for a transformation to sustainable mobility.
  Read and download the article here

Formidling

NyhetsbrevNyhetsbrevene våre beskriver blant annet aktiviteten hos våre forskningsinstitusjoner, våre forskere og arrangementer vi bidrar med i CenSES. 

Se flere nyhetsbrev her.

Ta kontakt med CenSES for å motta vårt nyhetsbrev.

 


Arrangementer CenSES

Forskningsområde 1
FA 1

Politikkutforming og overgangsstrategier

Forskningsområdet 1, Politikkutforming og overgangsstrategier undersøker hvordan statlige politiske strategier og instrumenter kan utformes for å fremme bærekraftige energisystemer og skape konkurransefortrinn for lavutslippsteknologier.


Forskningsområde 3
Illustration. Photo: iStockphoto.com

Økonomisk analyse

Forskningsområde 3 benytter økonomisk teori for å studere insentivmekanismer som skal fremme bærekraftig energibruk og -produksjon.


Forskningsområde 5
Illustration. Photo: iStockphoto.com

Scenarioutvikling

Forskningsområde 5, Scenarioutvikling, skaffer scenariostyrt kunnskap og analyser som skal bistå med utvikling og evaluering av bærekraftige energistrategier.


Forskningsområde 2
Illustration - Wind turbines. Photo: iStockphoto.com

Energisystemer og - markeder

Forskningsområde 2, Energisystemer og energimarkeder, benytter likevekts- og optimeringsmodeller for å analysere rammevilkår for framtidens energisystemer.


Forskningsområde 4
Illustration. Photo: iStockphoto.com

Innovasjon og kommersialisering

Forskningsområde 4, Innovasjon og kommersialisering undersøker utviklingen av innovasjons- og kommersialiseringsprosesser på bedrifts-, prosjekt- og systemnivå.


Formidling

CenSES Årsrapport 2015

 

Bildet av forsiden til CenSES årsrapport for 2015 med klikkbar link

Rapporten er også tilgjengelig for visning eller nedlastning ved å klikke på denne linken, og kan bestilles som fysisk kopi ved å klikke her.

 


Disputaser