Arrangementer CenSES

Forskningsområde 1
Photo: iStockphoto.com

Politikkutforming og overgangsstrategier

Forskningsområdet 1 undersøker hvordan statlige politiske strategier og instrumenter kan utformes for å fremme bærekraftige energisystemer og skape konkurransefortrinn for lavutslippsteknologier.


Forskningsområde 3

Økonomisk analyse

Forskningsområde 3 benytter økonomisk teori for å studere insentivmekanismer som skal fremme bærekraftig energibruk og -produksjon.


Forskningsområde 5
Photo: iStockphoto.com

Scenarioutvikling

Forskningsområde 5 skaffer scenariostyrt kunnskap og analyser som skal bistå med utvikling og evaluering av bærekraftige energistrategier.


Forskningsområde 2
Photo: iStockphoto.com

Energisystemer og - markeder


Forskningsområde 2 benytter likevekts- og optimeringsmodeller for å analysere rammevilkår for framtidens energisystemer.


Forskningsområde 4
Photo: iStockphoto.com

Innovasjon og kommersialisering

Forskningsområde 4 undersøker utviklingen av innovasjons- og kommersialiseringsprosesser på bedrifts-, prosjekt- og systemnivå.


Nyheter
Photo: iStockphoto.com

Nyheter

Les siste nytt fra CenSES.

 


Formidling

NyhetsbrevNyhetsbrevene våre beskriver blant annet aktiviteter hos våre forskningsinstitusjoner, våre forskere og arrangementer vi bidrar med i CenSES. Ta kontakt med CenSES for å motta vårt nyhetsbrev.