Se protokollen for årsmøte NTNU for 2016 (signert)

Når: Tirsdag 14. februar 2017, kl. 16:00 (litt mat fra 15:30)
Hvor: Rådsrommet Elektro, NTNU Gløshaugen (G144)
 

Det vil bli enkel matservering med drikke og kaffe før møtet fra ca. 15.30. På grunn av matserveringen ber vi om at du sender en e-post til: finnarve@ntnu.no med bekreftelse på deltakelse.

Årsmøtet vil bli avholdt som en video-konferanse med Ålesund og Gjøvik. Ta kontakt med lokal hovedtillitsvalgt i Gjøvik (Rune Strand Ødegård, rune.oedegaard@ntnu.noog Ålesund (terje.tvedt@ntnu.nofor mer informasjon om dette.
 
Foreløpig agenda for møtet er vedlagt denne email. Innspill til andre saker på årsmøtet sendes til finnarve@ntnu.no senest 2 uker før årsmøtet.

Endelig agenda, årsberetning, valgkomiteens innstilling og handlingsplan for 2017 blir lagt ut på etatforeningens hjemmeside http://ntnu.no/tekna senest en uke før møtet. 

Mvh Finn Arve Aagesen
Konstituert hovedtillitsvalgt for Tekna NTNU
Tlf: 99505728

Saksliste:

 1. Velkommen (ved konstituert leder)
 2. Konstituering: valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning for 2016 [pdf]
 4. Valg
  1. Leder
  2. Styre
  3. Valgkomite
 5. Handlingsplan/Fokusområder Fokusområder2017 [pdf]
 6. Lønnsoppgjøret 2016. Rammebetingelser NTNU 2016 [pdf]
 7. Innmeldt sak: Ensidig innførte forandringer i betingelser for arbeidstagere [pdf]
 8. Eventuelt
Administrativt

Det vil bli mingling og noe å spise og drikke i G-144 fra kl 15:30 til møtet starter kl 16:00