Sommer 2015 Løsning

Vår 2015 Løsning

Sommer 2014 Løsning

Vår 2014 LøsningLøsning

Sommer 2013 Løsning

Vår 2013 Løsning

Sommer 2012 Løsning

Vår 2012 Løsning

Notasjon i eksamensoppgaver 2003-2011

Sommer 2011 Løsning I oppgavene 3c og 3d burde det vært presisert hvor den tilsvarende negative ladningen befinner seg. I 3c er det antatt symmetri om planet, slik at det er et plan med flateladning -σ/2 både under og over den opprinnelige flateladningen, uendelig langt unna. I 3d er det antatt at den ekstra flateladningen -σ befinner seg under det ledende planet.

Vår 2011 Løsning I oppgave 2f refereres det til selvinduktansen fra a). Det skal være selvinduktansen fra b).

Sommer 2010 Løsning

Vår 2010 Løsning

Sommer 2009 Løsning

Vår 2009 Løsning

Sommer 2008 Løsning

Vår 2008 Løsning I oppgave 3d må det antas at b-a << l.

Sommer 2007 Løsning I oppgave 3a er det en trykkfeil: ε foran H skulle vært byttet ut med μ. I oppgave 4c skulle det vært presisert at vi antar magnetostatikk. 

Vår 2007 Løsning

Sommer 2006 Løsning

Vår 2006 Løsning

Sommer 2005 Løsning

Vår 2005 Løsning I oppgave 3b burde det vært presisert at det spørres etter retningen til magnetfeltet på aksen A. 

Sommer 2004 Løsning

Vår 2004 Løsninglosn04v.pdf

Sommer 2003 Løsning

Vår 2003 Løsning

I oppgave 3a vår 2003 og i oppgave 3d sommer 2003 burde det vært angitt at observasjonspunktet er antatt å være så nær lederen at vi kan se bort fra at det tar en viss tid før feltene har nådd fram (feltene forplantes med lyshastigheten, og i den transiente fasen stemmer ikke løsningsforslaget).

Eldre eksamensoppgaver i elektromagnetisme

Vår 1998 Løsning

Høst 1997 Løsning

Vår 1997 Løsning

Høst 1995 Løsning

Vår 1995 Løsning

Høst 1994 Løsning

Vår 1994 Løsning

Høst 1993 Løsning

Eksamensoppgavene i elektromagnetisme mellom 1998 og 2003 er i en litt annen stil, så for ikke å forvirre er de ikke lagt ut her.

Notasjon i eksamensoppgaver 1993-1998 (vår notasjon i parantes)