DAIM er en tjeneste for innlevering, administrering og arkivering av masteroppgaver.

Tilbake til tjenestekatalogen

DAIM er en tjeneste for innlevering, administrering og arkivering av masteroppgaver. Tjenesten støtter
administrativ håndtering av hele livsløpet til en masteroppgave fra kontrakt skrives oppgave arkiveres.

Hvem er tjenesten for

 • studenter

Fordeler og hovedegenskaper

DAIM er et system som er utviklet for å følge masterstudenter fra oppstart av masterstudiet, og frem til
karakteren for masteroppgaven er satt. Systemet følger studenten igjennom de tre hovedfasene i
masterstudiet:

 1. Utfylling av masterkontrakt
 2. Innlevering av masteroppgaven. Herunder oversending til trykkeri.
 3. Avslutning av masterstudiet

Krav

Fakultetet eller instituttet som gir mastergradsstudiet må tilby innlevering via DAIM.

Hvordan komme i gang?

Kontakt NTNU IT via orakel@ntnu.no

For mer informasjon og demo se http://daim.idi.ntnu.no/

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret